Psychoterapia psychodynamiczna dzieci

Psychoterapia psychodynamiczna dla dzieci jest formą psychoterapii dopasowaną do możliwości rozwojowych dziecka w wieku od 3 do 12 lat. Opierają się one o trzy segmenty sesji: rozmowę, zabawę kierowaną przez psychoterapeutę, oraz zabawę swobodną kierowaną przez dziecko. Zadaniem specjalisty jest analiza procesu zabawy, jej treści i zawartości emocjonalnej, oraz sposobu w jaki dziecko zaprasza do niej psychoterapeutę.

W przebiegu psychoterapii ważna jest współpraca systemu rodzinnego. Spotkanie konsultacyjne w przypadku dzieci do lat 12, odbywa się z samymi rodzicami i obejmuje wywiad na temat rozwoju i funkcjonowania psychologicznego oraz społecznego dziecka. Rodzice dziecka uczestniczą w procesie psychoterapii poprzez okresowe konsultacje z psychoterapeutą.


Pracuję z dziećmi, które przejawiają:

 • zaburzenia rozwojowe (m.in. autyzm, zespół aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe)

 • nasilony okres buntowniczy,

 • nadpobudliwość,

 • wzmożony lęk separacyjny,

 • trudności z zasypianiem i często budzą się w nocy,

 • trudności w kwestii tzw. "treningu czystości",

 • zachowania agresywnie/autoagresywnie,

 • zaburzenia nastroju, trudności natury emocjonalnej,

 • trudności w relacjach z innymi ludźmi,

 • uporczywe, przymusowe rytuały, natrętne myśli,

 • zaburzenia psychosomatyczne (bóle o nieznanej etiologii, duszności, alergie),

 • trudności szkolne (fobia (przed)szkolna, niechęć chodzenia do przedszkola/szkoły, obniżona koncentracja, konflikty z rówieśnikami),

 • zaburzenia jedzenia (niechęć do jedzenia, wybiórczość pokarmowa, niepohamowane łakomstwo),

 • urazy psychiczne (rozwód rodziców, choroby somatyczne, śmierć bliskiej osoby, wypadek, przemoc fizyczna, nadużycia seksualne).