Terapia ręki

Zajęcia usprawniające motorykę małą. Przeznaczone dla dzieci mi.in z trudnościami z czynnościami samoobsługowymi, koncentracją, nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego, zaburzeniami czucia powierzchniowego lub głębokiego.

Czas trwania: 45min. Cena: 80zł