Psychoterapia indywidualna dzieci

Forma pracy z dzieckiem, jest dostosowana do możliwości rozwojowych dziecka. Psychoterapia dzieci oparta jest o obserwacje, rozmowę, zabawę oraz aktywności fizyczne (min. rysowanie, śpiewanie, odgrywanie ról, budowanie). 

Psychoterapia zalecana jest w celu:

  • wspierania umiejętności dziecka oraz budowania w nim poczucia pewności siebie

  • rozwoju kompetencji społecznych

  • pomocy zrozumieniu trudnych sytuacji takich jak rozwód, utrata bliskiej osoby, traumatycznych zdarzeń.

  • stymulowania rozwoju poznawczego oraz emocjonalnego.

Czas trwania sesji: 45min. Cena: 100zł